• Informacja z dnia 27 października 2014 r. o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2014 r.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 26 MAJA 2014 R. O WYNIKACH WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIU 25 MAJA 2014
 • OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 26 MAJA 2014 R. O WYNIKACH WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIU 25 MAJA 2014
  SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PRZEPROWADZONYCH W DNIU 25 MAJA 2014 R.