• Informacja o przewidywanej wysokości subwencji na działalność statutową, przysługujących partiom politycznym w latach 2016-2019
    Informacja o wysokości subwencji na działalność statutową, przysługujących partiom politycznym w latach 2012-2015
  • Informacja o wysokości subwencji na działalność statutową przysługujących partiom politycznym w latach 2008-2011
    Informacja o wysokości subwencji na działalność statutową, przysługujących partiom politycznym w latach 2006-2007
  • Informacja o wysokości subwencji na działalność statutową przysługujących partiom politycznym w latach 2002-2005