• Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zasad postępowania, gdy w sytuacji odroczenia ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wystąpią przesłanki do skreślenia kandydata.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta lub w
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie tzw. ciszy wyborczej w ponownym głosowaniu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 listopada 2010 r. dotyczące złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 listopada 2010 r. dotyczące zwołania pierwszych sesji rad (sejmików) wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2010 r. dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem i gospodarki finansowej komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowan
 • Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 21 listopada 2010 r. i głosowania ponownego w wybo
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie kampanii wyborczej prowadzonej w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.
 • Dodatkowe wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zwołania sesji rady w celu złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
  Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 listopada 2010 r. w sprawie sytuacji, gdy urna wyborcza jest zapełniona kartami do głosowania