• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2006 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 12.00 w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w
  WYKAZ GMIN I MIAST, W KTÓRYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONE PONOWNE GŁOSOWANIE NA WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST W DNIU 26 LISTOPADA 2006 R.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2006 r. dotyczące terminu na składanie wniosków o urlop bezpłatny oraz trybu postępowania i ogłaszania wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sytuacji odroczenia ponownego gł
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 listopada.2006 r. dotyczące zwołania pierwszych sesjach rad wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.
 • OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 15 LISTOPADA 2006 R. O ZBIORCZYCH WYNIKACH WYBORÓW DO RAD NA OBSZARZE KRAJU, PRZEPROWADZONYCH W DNIU 12 LISTOPADA 2006 R.
  KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 14 LISTOPADA 2006 R. O WYNIKACH WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST NA OBSZARZE KRAJU, PRZEPROWADZONYCH W DNIU 12 LISTOPADA 2006 R.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 listopada 2006 r. dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2006 r. o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 3.30 w dniu 13 listopada 2006 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2006 r. o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 8.40 w dniu 13 listopada 2006 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2006 r. o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 16.50 w dniu 13 listopada 2006 r.