• OBWIESZCZENIA KOMISARZY WYBORCZYCH O WYNIKACH WYBORÓW DO RAD NA TERENIE WOJEWÓDZTW
    OBWIESZCZENIA KOMISARZY WYBORCZYCH O WYNIKACH WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST NA TERENIE WOJEWÓDZTW
  • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 grudnia 2006 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006