• Wykaz złożonych do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych