• Sprawozdanie z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r.
  Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2015 r. dotyczące emisji utworów muzycznych kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz filmów z udziałem kandydata lub kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie tzw. ciszy wyborczej
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2015 r. dotyczące emisji utworów muzycznych kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz filmów z udziałem kandydata lub kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie tzw. ciszy wyborczej
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca uprawnień mężów zaufania
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2015 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie kampanii wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełniących funkcje publiczne
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej