• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
    Wysokość dotacji podmiotowej przysługującej partiom politycznym, które utworzyły komitety wyborcze lub współtworzyły koalicyjne komitety wyborcze, uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
    Limity wydatków komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  • Adresy stron internetowych komitetów wyborczych
    Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.