• Informacja dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
  Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2017 r.
 • Komunikat w sprawie spotkania członków zespołu projektowego systemu informatycznego „Wsparcie Organów Wyborczych”
  Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.
 • Informacja Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 grudnia 2014 r. dotycząca tworzenia nowego systemu informatycznego wspomagającego obsługę wyborów
  Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2012 roku budżetu państwa w części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze
 • Informacja o przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. i w głosowaniu ponownym w dniu 30 listopada 2014 r.
  Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2012 r.
 • Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze
  Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2011 r.