• Zarządzenie Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości rzeczowej jednostek organizacyjnych Krajowego Biura Wyborczego
    Zarządzenie Nr 45/2016 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania przez Krajowe Biuro Wyborcze zamówień publicznych przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro
  • Zarządzenie Nr 44/2016 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania przez Krajowe Biuro Wyborcze zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
    Zarządzenie Nr 40 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania przez Krajowe Biuro Wyborcze zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Zarządzenie Nr 39/2016 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie udzielania przez Krajowe Biuro Wyborcze zamówień publicznych przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro
    Zarządzenie Nr 7/2016 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielania przez Krajowe Biuro Wyborcze zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
  • ZARZĄDZENIE NR 1/2011 SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze techniczno-materialnych warunków pracy okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej