• Rejestr wyborców - wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r.
    Rejestr wyborców - wg stanu na dzień 31 marca 2004 r.
  • Rejestr wyborców - wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.
    Rejestr wyborców - wg stanu na dzień 30 września 2003 r.