• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie korzystania przez komitety wyborcze z pojazdów mechanicznych udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
  Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Opinia PKW w sprawie kalendarza wyborczego w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2018 r. w sprawie materiałów wyborczych mogących wprowadzać wyborców w błąd
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej w Internecie
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych osób spokrewnionych z kandydatem w wyborach