• Uchwała nr 252/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek skreśleń kandydatów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie korzystania przez komitety wyborcze z pojazdów mechanicznych udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
 • Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Opinia PKW w sprawie kalendarza wyborczego w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2018 r. w sprawie materiałów wyborczych mogących wprowadzać wyborców w błąd
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej w Internecie
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.