• Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2018 r. w sprawie materiałów wyborczych mogących wprowadzać wyborców w błąd
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej w Internecie
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych osób spokrewnionych z kandydatem w wyborach
  Pismo PKW do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP w związku z zapowiedzią wystąpienia Prezydenta RP do Senatu RP o wyrażenie zgody na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 10 i 11 listopada 2018
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.
 • Pismo Państwowej Komisji Wyborczej do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  Pismo Państwowej Komisji Wyborczej do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych