• Rozporządzenie MSZ z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do PE w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • PKW przyznała w drodze publicznego losowania jednolite numery dla list kandydatów komitetów wyborczych
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: "Zaświadczenie o prawie do głosowania" - obejrzyj spot PKW
 • Zapowiedź: Konferencja prasowa PKW poświęcona losowaniu jednolitych numerów dla list komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego - 26 kwietnia br. godz. 15.00
  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: "Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?" - zobacz kolejny spot PKW
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: "Kto przeprowadza wybory?" - rusza kampania edukacyjna PKW
  Życzenia Wielkanocne
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wykaz komitetów wyborczych, spełniających warunek określony w art. 210 § 2 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.