• Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst ujednolicony)
  Bilans: do Państwowej Komisji Wyborczej zgłosiły się 94 komitety wyborcze
 • Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwały PKW w sprawie wezwania pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
 • Uchwały w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
  64 zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego [AKTUALIZACJA]
 • Uchwała nr 206/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA MILEWSKIEGO „WOLNY SENAT” w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 205/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZE LUDOWO-NARODOWE i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 204/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWE WYBORY w celu zgłaszania list kandydatów na posłów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 203/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA INICJATYWA RAZEM w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.