• OGŁOSZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
  Komunikat Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2 czerwca 2016 r. o teście systemu informatycznego "Wsparcie Organów Wyborczych"
 • Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.
  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 59
 • Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w okręgu wyborczym nr 59 w województwie podlaskim
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.
 • Informacja o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego oraz propozycje ich zmiany
  Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2015 r.
 • Wybrane działania Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego podjęte w 2015 r.
  Wybrane działania Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego podjęte w 2015 r. (statystyki)