• Praca przy wyborach. Krajowe Biuro Wyborcze prowadzi nabór na urzędników wyborczych
  Andrzej Napoleon Wróblewski - wspomnienie
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 kwietnia 2018 r. o stanowisku Generalnego Inspektora Danych Osobowych w sprawie przepisów Kodeksu wyborczego
  Informacja Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
 • Dane statystyczne dotyczące działalności komisarzy wyborczych i delegatur Krajowego Biura Wyborczego
  Statystyka wygaśnięć mandatów radnych oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
 • Terminarz wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji 2014 - 2018
  Sprostowanie do artykułu opublikowanego w tygodniku "wSieci" (numer 4 z 2017 r.)
 • Sprostowanie do artykułu opublikowanego w tygodniku "Niedziela" (numer 5 z dnia 29 stycznia 2017 r.)
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców