• Uchwały nr 92/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY ZGODA i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 91/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY! do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
 • Uchwała nr 90/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
  Uchwała nr 89/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
 • Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
 • Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
 • Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
  Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.