• Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1956)
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1955)
 • Protokół Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. zbiorczych wyników głosowania na listy kandydatów na posłów w skali kraju
  PKW poinformowała, które listy kandydatów na posłów przekroczyły progi wyborcze
 • Najnowsze nieoficjalne, cząstkowe wyniki głosowania na konferencji PKW o godz. 13:30
  PKW podała nieoficjalne, cząstkowe wyniki według stanu na godz. 10:00
 • Wybory do Sejmu i Senatu 2019 pod okiem zagranicznych obserwatorów [MAKING OF]
  PKW podsumowała głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu
 • Najnowsza frekwencja wyborcza na kolejnej konferencji PKW
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2019 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 17:00 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.