• Uchwała Nr 130/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 129/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie rozwiązania komitetu wyborczego wyborców pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY! (po zmianie nazwy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNYCH) utworzonego w celu zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 128/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKA LEWICA i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała Nr 127/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PARTII KIEROWCÓW do usunięcia wad zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała Nr 126/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW #R REVOLUTION do usunięcia wad zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
  Uchwała nr 125/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIDIA STAROŃ - ZAWSZE PO STRONIE LUDZI w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 124/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNA POLSKA - RUCH ODDOLNY w celu zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 123/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACI RAZEM w celu zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Informacja o przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. i w głosowaniu ponownym w dniu 4 listopada 2018 r.
  Uchwała NR 122/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY JEDNOŚĆ NARODU i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.