• Uchwała nr 153/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM PODHALE SPISZ ORAWA w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 152/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY POLSKIEJ PARTII OCHRONY ZWIERZĄT i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała Nr 151/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWDA I SPRAWIEDLIWOŚĆ do usunięcia wad zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
  Uchwała Nr 150/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ PODKARPACIA do usunięcia wad zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
 • Uchwała nr 149/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PARTII KIEROWCÓW i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała PKW nr 148/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY SYNOWIEC w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała Nr 147/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA BORKOWSKIEGO do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
  Uchwała nr 146/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOTYCZNA REWOLUCJA MAXA KOLONKO w celu zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 145/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY PIAST - JEDNOŚĆ MYŚLI EUROPEJSKICH NARODÓW i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 144/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANDYDATA NIEZALEŻNEGO MIROSŁAWA PIASECKIEGO w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.