• Uchwała nr 173/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA HENRYKA BUBLA w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 172/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA MAZUR" w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 171/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DEMOKRACJA OBYWATELSKA w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 170/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WOLNOŚĆ I RÓWNOŚĆ i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 169/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA SKOTNICZNEGO w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 168/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARTURA BAGIEŃSKIEGO w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 167/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN w celu zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 166/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY i o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 165/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA CHODURA w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 164/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA MAZGUŁY w celu zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.