Państwowa Komisja Wyborcza - Wyjaśnienia, stanowiska, komunikaty
 • Pismo PKW do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP w związku z zapowiedzią wystąpienia Prezydenta RP do Senatu RP o wyrażenie zgody na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 10 i 11 listopada 2018
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.
  Pismo Państwowej Komisji Wyborczej do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Pismo Państwowej Komisji Wyborczej do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  Pismo Państwowej Komisji Wyborczej do Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie propozycji zmian przepisów Kodeksu wyborczego
 • Wyjaśnienie Krajowego Biura Wyborczego w związku z protokołem Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2014 roku
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001)
 • Uwaga! Przedłużenie terminu dokonywania zgłoszeń do udziału w konsultacjach społecznych
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 2016 r. dotyczący konsultacji społecznych